Almanca Sayılar: 100’e kadar Almanca Sayılar

Yazar: Yasin G. | 08.03.2024 - 7 dakikalık okuma. Görüntülenme: 994
Almanca Sayılar: 100’e kadar Almanca Sayılar
A lmanca sayılar listesi blogumuzda. 0 - 100 arası almanca sayıları şimdi öğrenin! Almanca saymayı hemen öğren.

Almanca zor bir dil olduğuna dair birtakım dedikodulara sahiptir.  Bu dedikoduların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek başlayalım. Almancanın pratik ve kurallara dayalı bir dil yapısı var. Bu dil yapısını Almanca sayılar eşliğinde beraber inceleyelim ve aynı anda 100’e kadar sayıların nasıl yazıldığını beraber öğrenelim. Almanca özel ders almak için linkten en iyi öğretmenleri inceleyebilirsiniz. 

0 -10 Arası Almanca Sayılar
 

Sıfırdan ona kadar olan Almanca sayılar;

 • Null: Sıfır         
 • Eins: Bir          
 • Zwei: İki
 • Drei: Üç
 • Vier: Dört        
 • Fünf: Beş
 • Sechs: Altı
 • Sieben: Yedi
 • Acht: Sekiz
 • Neun: Dokuz
 • Zehn: On

Bu sayma sayıları kendisinden sonra gelen iki basamaklı sayıları da şekillendirmektedir. Sert seslerle okunan bu sayılar Almanca rakamların ne olduğunu öğrenmenize yardımcı olur.       Matematikte ya da gündelik hayatta kullanılan sayıları öğrendiğinizde Almancanın kafa karıştıran tarafının büyük bir kısmını çözmüş olursunuz. Ancak bu sayılar sayma amaçlı olarak kullanıldığı sürece bu şekilde kalır. Sıra sayılarında ise farklı bir biçim alır;

 • Erste: Birinci
 • Zweite: İkinci
 • Dritte: Üçüncü
 • Vierte: Dördüncü
 • Fünfte: Beşinci
 • Sechste: Altıncı
 • Siebte: Yedinci
 • Achte: Sekizinci
 • Neunte: Dokuzuncu
 • Zehnte: Onuncu

Bu şekilde ifade edilen sıra sayıları herhangi bir durumda sayıları gerektiği gibi kullanmanızı sağlar. Sıfırın ise sıra sayısında yeri yoktur. Türkçede ‘sıfırıncı’ diye tabir etsek de bazı dillerde sıfır sıraya dahil olmaz.

Bu rakamları ve on sayısını takip eden sayılardan bazıları kendisine has kurallara sahiptir. Fakat geri kalanı bir basamaklı rakamlarla biçimlenir.

10 – 20 Arası Almanca Sayılar
 

On ve yirmi arasında yer alan sayıların birçoğu birler basamağında yer alan sayı ve on anlamına gelen zehn kelimesinin birleşiminden oluşur. Bu Almanca sayıların kolay ve pratik tarafıdır. Bu sayılar;

 • Elf: On Bir
 • Zwölf: On İki
 • Dreizehn: On Üç
 • Vierzehn: On Dört
 • Fünfzehn: On Beş
 • Sechzehn: On Altı
 • Siebzehn: On Yedi
 • Achtzehn:On Sekiz
 • Neunzehn: On Dokuz
 • Zwanzig: Yirmi

On bir ve on iki tıpkı İngilizcede olduğu gibi farklı bir şekilde yazılır. Kendisine özel bir düzeni olan bu iki sayıyı öğrenmek Almanca öğrenen sizler için çok daha kolay olur. Bu sayıların sıra sayısı hali ise -te ile sağlanır;

 • Elfte: On Birinci
 • Zwölfte:On İkinci
 • Dreizehnte: On Üçüncü
 • Vierzehnte: On Dördüncü
 • Fünfzehnte: On Beşinci
 • Sechzehnte: On Altıncı
 • Siebzehnte: On Yedinci
 • Achtzehnte: On Sekizinci
 • Neunzehnte: On Dokuzuncu
 • Zwanzigste: Yirminci

Bu şekilde sıralanan sayılar arasında yirmi diğerlerinden farklı olarak -ste eki alır. Almanca sıra sayılarının sayıya göre yeniden biçimlendiğini gösteren bu durum kimi sayıların akılda kalmasını kolaylaştırır. Online Almanca kursu sayfamızdan seviyenize en uygun öğretmeni bulabilirsiniz.

20 – 50 Arası Almanca Sayılar
 

Almanca sayılar on basamak atladıkça farklı biçimlere bürünür. Bu biçimler sayının onlar basamağını temsil eder. Bu yüzden yirmiden elliye kadar uzanan sayıları sırayla ele alarak inceleyelim. Burada önceliğimizi yirmi ve otuz arasındaki sayılara verelim;

 • Einundzwanzig: Yirmi Bir
 • Zweiundzwanzig: Yirmi İki
 • Dreiundzwanzig: Yirmi Üç
 • Vierundzwanzig: Yirmi Dört
 • Fünfundzwanzig: Yirmi Beş
 • Sechsundzwanzig: Yirmi Altı
 • Siebenundzwanzig: Yirmi Yedi
 • Achtundzwanzig: Yirmi Sekiz
 • Neunundzwanzig: Yirmi Dokuz
 • Dreißig: Otuz

Birler ve onlar basamağının ‘und’ yani ‘ve’ ile ayrılması iki basamaklı Almanca sayma sayılarının ana özelliğidir. Burada düzen dokuza kadar olan rakamların öncelikli yazılmasıyla ilerler. Und’dan sonra gelen yirmi ise sayının hangi onlar basamağında olduğunu gösterir. Gündelik hayatta yaşınızı söylerken, herhangi bir şeyi sayarken kullandığınız bu sayıların sıra sayısındaki hali ise otuz da dahil olmak üzere -ste eki alır. Otuzdan kırka kadar olan sayma sayıları ise;

 • Dreißig: Otuz
 • Einunddreißig: Otuz Bir
 • Zweiunddreißig: Otuz İki
 • Dreiunddreißig: Otuz Üç
 • Vierunddreißig: Otuz Dört
 • Fünfunddreißig: Otuz Beş
 • Sechsunddreißig: Otuz Altı
 • Siebenunddreißig: Otuz Yedi
 • Achtunddreißig: Otuz Sekiz
 • Neununddreißig: Otuz Dokuz
 • Vierzig: Kırk

Kırka kadar yine aynı sayı düzeni devam eder. Bu düzen kırkın ‘vierzig’ olarak değişmesiyle farklı bir şekilde sürer. Ayrıca eğer Almancadan evvel başka bir yabancı dil öğrendiyseniz, özellikle İngilizce, Almanca sayılar hakkında bir şeyi fark etmiş olmasınız. On basamakta bir sayılar yalnızca -ig ekini koruyarak ilerlemekte. Öncesini ise ya rakamın yazılışından ya da başka bir ekten almaktadır.

Kırktan elliye kadar olan sayma sayıları ise;

 • Einundvierzig: Kırk Bir
 • Zweiundvierzig: Kırk İki
 • Dreiundvierzig: Kırk Üç
 • Vierundvierzig: Kırk Dört
 • Fϋnfundvierzig: Kırk Beş
 • Sechsundvierzig: Kırk Altı
 • Siebenundvierzig: Kırk Yedi
 • Achtundvierzig: Kırk Sekiz
 • Neunundvierzig: Kırk Dokuz
 • Fϋnfzig: Elli

Sayıların düzeni onlar basamağı haricinde yüze kadar bu şekilde ilerler. Fakat Almanca karışık ve teferruatlı bir dil. O nedenle biz size geri kalan sayıların ne olduğu hakkında da bilgi vereceğiz.

50 – 90 Arası Almanca Sayılar
 

Almanca sayılar ilerledikçe yazması ve telaffuzu zorlaşır. Bunun nedeni Almaca kelimelerin sert bir okunuşa sahip olması. Fakat Almanca eğitiminin henüz başında olan sizlerin bu önyargıya kapılmaması gerek. Rakamların ve onarlı sayıların okunuşunu kavradığınız anda bütün sayma sayılarını kusursuz   bir şekilde dile getirebilirsiniz. Elliye kadar sayıların ne olduğunu artık biliyorsunuz. Fakat yüze ulaşana kadar önümüzde daha çok sayı var. O yüzden devam edelim; 

İpucu: Telc ve Goethe farklı arasındaki farklar makalemizden inceleyebilirsiniz. 

 • Einundfϋnfzig: Elli Bir
 • Zweiundfϋnfzig: Elli İki
 • Dreiundfϋnfzig: Elli Üç
 • Vierundfϋnfzig: Elli Dört
 • Fϋnfundfϋnfzig: Elli Beş
 • Sechsundfϋnfzig: Elli Altı
 • Siebenundfϋnfzig: Elli Yedi
 • Achtundfϋnfzig: Elli Sekiz
 • Neunundfϋnfzig: Elli Dokuz
 • Sechzig: Altmış

Altmışa kadar böyle ilerleyen Almanca sayma sayıları, sayılabilir nesneleri ifade etmek için kullanılır. Sayı sıfatı olarak kullanılabilen bu sayılar neyin ne kadar olduğunu söylemenizde yardımcı olur. Saatleri ifade etmeniz için de öğrenmeniz gereken bu sayılar Almanca eğitiminiz esnasında göz ardı etmemeniz gereken bir konudur. Sayılara devam edecek olursak;

 • Einundsechzig: Altmış Bir
 • Zweiundsechzig: Altmış İki
 • Dreiundsechzig: Altmış Üç
 • Vierundsechzig: Altmış Dört
 • Fϋnfundsechzig: Altmış Beş
 • Sechsundsechzig: Altmış Altı
 • Siebenundsechzig: Altmış Yedi
 • Achtundsechzig: Altmış Sekiz
 • Neunundsechzig: Altmış Dokuz
 • Siebzig: Yetmiş
 • Einundsiebzig: Yetmiş Bir
 • Zweiundsiebzig: Yetmiş İki
 • Dreiundsiebzig: Yetmiş Üç
 • Vierundsiebzig: Yetmiş Dört
 • Fϋnfundsiebzig: Yetmiş Beş
 • Sechsundsiebzig: Yetmiş Altı
 • Siebenundsiebzig: Yetmiş Yedi
 • Achtundsiebzig: Yetmiş Sekiz
 • Neunundsiebzig: Yetmiş Dokuz
 • Achtzig: Seksen

Toplama çıkarma gibi matematik işlemlerini Almanca yaparken size öncelik kazandıran bu sayı bilgisi aynı zamanda diğer Almanca kelimeleri daha kolay bir şekilde dile getirmenize yardımcı olur. Seksenden doksana uzanan sayılar ise;

 • Einundachtzig: Seksen Bir
 • Zweiundachtzig: Seksen İki
 • Dreiundachtzig: Seksen Üç
 • Vierundachtzig: Seksen Dört
 • Fϋnfundachtzig: Seksen Beş
 • Sechsundachtzig: Seksen Altı
 • Siebenundachtzig: Seksen Yedi
 • Achtundachtzig: Seksen Sekiz
 • Neunundachtzig: Seksen Dokuz
 • Neunzig: Doksan

Doksana kadar bu biçimde sıralanan sayma sayıları bir on basamak daha ilerlediğinde üç basamaklı hale ulaşır. Almanca sayılar için yeni bir macera anlamına gelen bu sayıyı beraber keşfedelim.

90- 100 Arası Almanca Sayılar
 

Doksandan yüze kadar uzanan sayılar;

 • Einundneunzig: Doksan Bir
 • Zweiundneunzig: Doksan İki
 • Dreiundneunzig: Doksan Üç
 • Vierundneunzig: Doksan Dört
 • Fϋnfundneunzig: Doksan Beş
 • Sechsundneunzig: Doksan Altı
 • Siebenundneunzig: Doksan Yedi
 • Achtundneunzig: Doksan Sekiz
 • Neunundneunzig: Doksan Dokuz
 • (Ein)Hundert: Yüz

Yüz’de bulunan ‘ein’ birler basamağını ifade etmek için kullanılır. Fakat bunu okumak zorunlu değildir. Almanca sayılar yüze kadar bu biçimdedir. Sistematik bir düzenle ilerleyen bu sayıları öğrenerek siz de Almancada bir basamak daha atlamış olursunuz. Almanca öğrenmek başlıklı makalemizi detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

Almanca sayma sayılarını ve daha ötesini öğrenmek istiyorsanız Özel Ders Alanı burada, sizinle.

Etiketler

Yazar

Yasin G.

Online ve birebir dersler yapıyorum. Temel eğitimlerden sonra proje bazlı devam ediyoruz. Ayrıca kendi siteniz üzerinden tüm eğitimlerin uygulaması yapıyoruz.Temel eğitimlerden ...

Benzer Yazılar
DSH Sınavı Nedir? Ne Zaman, Nasıl Çalışılmaktadır?

DSH Sınavı Nedir? Ne Zaman, Nasıl Çalışılmaktadır?

DSH Sınavı Nedir? Deutsche sprachprüfung für den Hochschulzugang hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar blogumuzda.

Almanca Öğrenmek İçin Kitap Önerileri

Almanca Öğrenmek İçin Kitap Önerileri

0'dan Almanca öğrenmek isteyenler için kaynak tavsiyelerini sizler için hazırladık. Almanca öğrenmek için kitap önerileri blogumuzda. A1, A2, B1, B2, C1, C2

Yabancı Dil ve Dünyayı Anlamak

Yabancı Dil ve Dünyayı Anlamak

Yabancı dil öğrenmenin önemi ve insanlara olan faydaları nelerdir.

Almanca A1'den C2'ye Kadar Dil Seviyeleri ve Açıklamaları (2024 Güncel)

Almanca A1'den C2'ye Kadar Dil Seviyeleri ve Açıklamaları (2024 Güncel)

Almanca dil seviyeleri hakkında bilgi mi arıyorsunuz? A1'den C2'ye kadar seviyeleri ve açıklamaları burada! Almanca öğrenmek için hangi seviyede olduğunuzu öğrenin.

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?