Türkçe Öğrenmenin Kolay Yolu

Yazar: Ekin G. | 19.01.2022 - 6 dakikalık okuma. Görüntülenme: 1592
Türkçe Öğrenmenin Kolay Yolu
S ıfırdan Türkçe öğrenmek isteyenler için harika bir içerik hazırladık. En kolay yoldan Türkçe öğrenmek istiyorum diyorsan haydi başla!

Dünya üzerinde yaşayan toplulukların tümü, farklı diller ile anlaşır. Bu diller insanların birbirleri ile iletişim kurmasını mümkün hale getirir. Bu dillerin tümü, birbirleri ile yakın özellikler gösterir. Dünya üzerinde yaklaşık 155 Milyon insan, Türk dilini ana dili gibi konuşmaktadır. Bu durum, Türkçe öğrenmek isteyen kişilerin de sayısını arttırır. Yabancılara Türkçe dersleri veren en iyi öğretmenleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz. 

Kelimeleri Köklerine Ayırma Yöntemi Nedir?
 

Türkçe öğrenmek isteyen kişiler, kelimeleri köklerine ayırma yöntemi ile daha kolay şekilde öğrenebilir. Türk dili, Altay dil ailesine mensuptur. Dünya çapında incelendiğinde, en çok kullanılan Türk Dili’nin Türkiye Türkçesi olduğu görülür. Türk dilinin yaygın olmasının nedeni, Türklerin sürekli göç etmeleridir. Göç ettikleri yerlerde yayılan Türk boyları, farklı Türk dili şekillerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Özellikle Slav ve İran kökenli diller ile etkileşime giren Türkçe, dillerin tarihi gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. Tarihsel açıdan incelendiğinde, farklı dillerde Türkçe kökenli kelimelere rastlanır. Bunun nedeni Türklerin geniş coğrafyalar içinde yaşam sürmeleridir. Türkçe yapı bakımından incelendiğinde ise eklemeli diller arasında yer aldığı görülür.

Eklemeli bir dil olması nedeniyle kelimeleri kökten ayırma yöntemi, Türkçe öğrenimini kolaylaştırır. Sözcükler sondan çekimlidir ve farklı eklerle değişik anlamlara gelir. Sözcükler çeşitli eklerle oluşturulur ve birleşir. Ayrıca çoğu sözcük farklı çekimler ile günümüzdeki formuna kavuşmuştur. Türkçe dil özellikleri başlıklı makelemizden Türkçe dilinin genel özellikleri ve yapısını inceleyebilirsiniz.  Türkçe dili hakkında detaylı bilgi almak için linkten wikipedia araştırması yapabilirsiniz. 

Türkçe dil bilgisi konuları öğrenme aşamasında olan kişileri zorlayabilir. Bu aşamada kişiler, farklı yöntemler ile bu süreci daha kolay hale getirebilir. Online Türkçe dersleri sayfamızdan Türkçe öğretmenlerimizi inceleyebilirsiniz. 

Türkçe Kelimeleri Köklerine Ayırma
 

Kelimelerin daha küçük parçalara ayrılmayan, en küçük birimine kök adı verilir. Kökler kendi başlarına anlamlıdır. Aldıkları ekler ile farklı anlamlar kazanabilir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kökler daima sonlarına belirli ekler alır. Bu şekilde anlamlı bir varlığı ifade eder.

Türkçede kökler ikiye ayrılır:

  • - Bir varlığı ya da duyguyu en kısa biçimde ifade eden kökler, isim kökleridir. İsim kökleri; varlık, nitelik, duygu ve ilgi kökleri olmak üzere dörde ayrılır. Kelimeleri köklerine ayırma yöntemi ile isim köklerine ulaşılabilir.
     
  • - İş ya da oluş hareketi bildiren kökler, fiil kökleri olarak isimlendirilir. Gel ya da otur gibi sözcükler fiil kökleridir.
     
  • - Türkçede hem fiil hem de isim kökü olarak kullanılan bazı sözcükler bulunur. Bu sözcüklere ortak kök adı verilir.
     

Kelime köklerini incelemek, Türkçeyi öğrenmenin en kolay yoludur. Sondan eklemeli bir dil olduğundan, sondaki ekleri ayırmak yeterli olacaktır.

Kelime Kökü Bulma Nasıl Yapılır?
 

Kökler dilleri oluşturan anlamlı ve en küçük yapılardır. Sözcük yapıları ile ilgili konuların temelinde kökler yer alır. Anlamlı olan her kelimenin kökü bulunur. Köklere gelen ekler ile yeni sözcükler ortaya çıkar. Dilin gelişimi bu şekilde ilerler.

Kelimeleri köklerine ayırma yöntemi, dil öğreniminde sıklıkla kullanılır. Özellikle Türkçe, genellikle bu yöntem ile öğrenilir. En hızlı ve kısa yol olarak, köklerine ayırma yöntemi gösterilebilir. Kelime kökünü bulmak için kelimede yer alan tüm yapım ve çekim eklerinin çıkarılması gerekir.

Yapım ve çekim eklerinin çıkarılması sonucu ortaya çıkan anlamlı kelime, köktür. Kökler, sözcüğün ne ifade ettiğini anlatır. Yapım ve çekim ekleri sözcükleri asıl anlamından başka bir anlama taşır. Eğer bir Türkçe kursları arıyorsanız sayfamızdan araştırma yapabilirsiniz. 

Etimoloji Nedir?
 

Etimoloji kelime kökeni bakımından Fransızcaya dayanır. Sözcüklerin köken bakımından araştırılmasını ve köklerine ayrılmasını ifade eder. Kelime köklerini araştıran uzmanlara, etimolog adı verilir. Etimologlar, sözcüğün ilk çıkış aşamasına kadar incelemeler yapar. Bunun için farklı medeniyetlerin kullandıkları kelimeleri inceler.

Kelimeleri köklerine ayırma yöntemi, etimologlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Kelimelerin anlamları ve zaman içindeki değişimleri bu şekilde ortaya çıkar. Sözcüklerin doğuş nedenleri ve tarihleri bu şekilde aydınlanmış olur. Medeniyet değişimleri ile şekillenen sözcükler, etimolojinin ana konusunu oluşturur.

Etimologlar, tarih sahnesinden kaybolmuş çoğu medeniyetin kalıntılarına da ulaşabilir. Bıraktıkları dil mirasları, bu medeniyetlerin aydınlatılmasında rol alır.

Etimolog Kimdir?
 

Etimoloji biliminin dinamiklerini meydana getiren kişilere, etimolog ismi verilir. Etimologlar, dünya üzerinde yer alan kelimelerin kökenlerini inceler. Bu kelimelerin hangi medeniyet ve topluluklardan geldiği konusunu aydınlatır.

 Etimologlar ilk aşamada, dilin fonolojisini saptar. Her dil ve sözcük, kendisine ait bir fonetiğe sahiptir.

Kelimeleri köklerine ayırma yöntemi ile etimologlar, farklı dillerin çıkış noktalarını saptar. Bu şekilde Türkçe öğrenen kişiler için de bir kolaylık olur. Ayrıca sözlüklerin oluşumu da etimologların bu çalışmaları neticesinde ortaya çıkar.

Türkçede Etimolojik Sözlükler
 

Köken bilgisi, kelimenin asıl anlamı ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında bilgiler verir. Etimolojik anlamda aydınlatılan sözcükler, kökenlerin de aydınlatılmasını sağlar. Kelimeleri köklerine ayırma yöntemi, Türkçeyi inceleyen etimologların en sık başvurduğu yöntemdir. Bu yöntem ile dil öğrenimi de daha kolay ve işlevsel hale gelir.

Kelimelerin anlamsal olarak değişimi ancak köklerine inerek anlaşılabilir. Köklerine ayırma yöntemi, eklerinden arınmış bir sözcüğü ifade etmek için kullanılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan dolayı, farklı ekler nedeniyle sözcükler tamamen farklı bir anlamı ifade edebilir. Türkçe özel ders sayfamızdan konumunuza en uygun Türkçe öğretmeni araştırması yapabilirsiniz. Özel Ders Alanın'da her yerde olduğu gibi Ankara özel ders talep oranları bu alanda oldukça yüksek görünmektedir.

Kelimelerin anlamlarını en iyi şekilde anlamlandırabilmek için etimolojik olarak incelenmiş sözlüklerden faydalanılması gerekir.

Etiketler

Yazar

Ekin G.

2014 yılında neurofeedback terapisi aldığında psikoloji bölümüne olan ilgisini fark etmeye başladı. Üniversiteye başladıktan sonra hocaların tecrübeleri, yaptığı stajlar, gittiğ...

Benzer Yazılar
Türk Dilinin Yapı Özellikleri

Türk Dilinin Yapı Özellikleri

Türk dilinin yapısal özelliklerini ve Türkçenin yapı özelliklerini örnek cümlelerle beraber blogumuzdan inceleyebilirsiniz.

Teknik Çeviri Nedir, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Teknik Çeviri Nedir, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Teknik çeviri nedir. Teknik çeviri yapılırken nelere dikkat edilmelidir. Teknik çeviriye dair bilinmesi gereken tüm bilgiler sizlerle.

Türkçe Eğitiminde Ne Kadar Teknoloji Kullanıyoruz?

Türkçe Eğitiminde Ne Kadar Teknoloji Kullanıyoruz?

Teknoloji, 2000'li yıllarla birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiği artık su götürmez bir gerçektir.

Yabancı Uyruklulara Türkçe Öğretimi Nasıl Olmalıdır?

Yabancı Uyruklulara Türkçe Öğretimi Nasıl Olmalıdır?

Yabancı uyruklara Türkçe öğretimi nasıl olmalıdır? Uzman Türkçe öğretmenimiz Türkçe öğrenmeye dair bilinmesi gereken önemli bilgiler sizler için hazırladı

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?