Sayısal Bölümleri ve Meslekleri

Yazar: Banu H. | 02.09.2021 - 10 dakikalık okuma. Görüntülenme: 4660
Sayısal Bölümleri ve Meslekleri
S ayısal meslekleri ve bölümleri sizler için hazırladık. Sayısal bölümleri kazanmak için neler yapılmalıdır. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Öğrenciler tarafından, sayısal bölümleri ve meslekleri konusu oldukça merak edilmektedir. Yükseköğrenim hayatı için ortaöğretimde alan seçmek çok önemlidir. Burada önemli olan öğrencinin, ilgi ve yeteneğinin hangi bölüme karşı olduğudur. Öğrenci sayısal alanda bir meslek istiyorsa, sayısal bölümü seçmelidir. Sayısal bölümleri ve meslekleri ile ilgili açıklama yapmadan dilerseniz, bu alandaki derslerden bahsedelim.

Sayısal Bölümleri Sınavı Nasıl Yapılır?
 

Sayısal bölümleri öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk aşamasında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına cevap vermektedir.  Bu TYT sınavında, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Matematik soruları bulunmaktadır. 

Bir sonraki aşama ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavıdır. Adaylar AYT sınavında, sayısal bölümile ilgili alan sorularına cevap vermektedirler. Bu sorular, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşmaktadır.

Sayısal Derslere Göre Soru Dağılımları
 

Sayısal bölümleri sınavlarında, derslerdeki konu dağılımlarını nelerdir, hep beraber bakalım. TYT sınavında soru sayısı 120 tanedir. Sınav süresi ise 135 dakikadır. Sınavdaki soru dağılımları şu şekilde belirtilmiştir.

- Türkçe 40 soru

- Sosyal Bilimler alanında toplam 20 soru 

 • Tarih: 5 soru           
 • Felsefe: 5 soru     
 • Coğrafya: 5 soru
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru 

- Temel Matematik 40 soru

- Fen Bilimleri alanında toplam 20 soru

 • Biyoloji: 6 soru   
 • Kimya: 7 soru   
 • Fizik: 7 soru

AYT sınavında ise soru sayısı 80 tanedir. Sınav süresi 180 dakikadır.  Testler, sayısal bölüm ile ilgili alan sorularından oluşmaktadır.  Sınavdaki soruların, derslere göre dağılımı şöyledir:

Matematik testi 40 sorudan oluşmaktadır.

 • Matematik: 30 soru
 • Geometri: 10 soru

matematik öğretmenleri listemizi linkten inceleyip, size en uygun öğretmenden özel dersler alabilirsiniz. 

Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşmaktadır.

 • Biyoloji: 13 soru
 • Kimya: 13 soru
 • Fizik: 14 soru

Tıp, eczacılık, diş hekimliği vb. gibi bölümleri hedefleyen öğrenciler için en önemli derslerden birisi biyolojidir. Özel biyoloji dersi seçeneklerimizi ve öğretmenlerimizi inceleyip, eksik olduğunuz konularda özel dersler alabilirsiniz. 

4 Yıllık Sayısal Bölümleri
 

Sayısal bölümleri ve meslekleri, oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Her alan farklı puan istemektedir. O yüzden aday, bu konuda dikkatli olmalıdır. Sayısal alana ait 4 yıllık bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Şehir ve Bölge Planlama            
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği          
 • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Bahçe Bitkileri
 • Enerji Mühendisliği
 • Adli Bilimler     
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Basım Teknolojileri
 • Aktüerya
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Çevre Mühendisliği
 • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 • İstatistik
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri        
 • Harita Mühendisliği      
 • Biyoloji
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Diş Hekimliği
 • Tıp Fakültesi     
 • Biyomühendislik           
 • Eczacılık
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Uçak Bakım ve Onarım
 • Elektronik Mühendisliği            
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
 • Aktüerya Bilimleri
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Bitki Koruma
 • Elektrik Mühendisliği    
 • Biyoteknoloji    
 • Uçak Mühendisliği        
 • Malzeme Bilimi ve Teknolojileri            
 • Deri Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
 • Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Endüstriyel Tasarım      
 • Gıda Mühendisliği                    
 • Fizik Öğretmenliği         
 • Fizik Mühendisliği         
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı        
 • Fizik     
 • Tıp Mühendisliği
 • Biyoenformatik ve Genetik
 • Kimya Öğretmenliği
 • Fotonik
 • Ortez-Protez 
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Biyokimya
 • Su Ürünleri Mühendisliği          
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği              
 • Gerontoloji
 • Ergoterapi        
 • Matematik Öğretmenliği           
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
 • Güverte (Yüksekokul)
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Genetik ve Biyomühendislik      
 • Hayvancılık Üretimi
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği      
 • Hidrojeoloji Mühendisliği
 • Kimya ve Süreç Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği  
 • İç Mimarlık       
 • Biyosistem Mühendisliği           
 • Havacılık Elektroniği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği      
 • Matematik-Bilgisayar
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  
 • İnşaat Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği                  
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri              
 • Kimya                          
 • Moleküler Biyoteknoloji            i           
 • Mühendisliği
 • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Mekatronik Sistemler Mühendisliği       
 • İş Sağlığı ve Güvenliği    
 • Tarımsal Biyoteknoloji   
 • Matematik       
 • Endüstri Mühendisliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği                          
 • Matematik Mühendisliği           
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği      
 • Ebelik
 • Mimarlık          
 • Tohum Bilimi ve Teknolojisi
 • Orman Endüstrisi Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Perfüzyon        
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Uzay Mühendisliği        
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Orman Mühendisliği
 • Mühendislik Programları
 • Süt Teknolojisi  
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Polimer Mühendisliği
 • Pilotaj  
 • Raylı Sistemler Mühendisliği     
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Su Bilimleri ve Mühendisliği      
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Makine Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Tarla Bitkileri
 • Mekatronik Mühendisliği          
 • Odyoloji
 • Tekstil Mühendisliği
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Uçak Gövde-Motor Bakım
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Veterinerlik
 • Raylı Sistemler Mühendisliği                 
 • Kimya Mühendisliği
 • Astronomi ve Astrofizik
 • Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yapay Zeka Mühendisliği           
 • Ziraat Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Pilotaj              
 • Zootekni        
    

2 Yıllık Sayısal Bölümleri         


2 yıllık sayısal bölümleri de oldukça fazladır. Adaylara geniş seçenek olanakları sunmaktadır. Bu bölümler ise aşağıdaki gibidir:

 • Yapı Ressamlığı

 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Anestezi
 • Radyoterapi
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
 • Beton Teknolojisi
 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Diş Protez Teknolojisi
 • Bilgisayar Operatörlüğü
 • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
 • Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
 • Çevre Sağlığı
 • Döküm
 • Boya Teknolojisi
 • Yaşlı Bakımı
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
 • Çevre Koruma ve Kontrol
 • Deri Teknolojisi
 • Deniz Ulaştırma ve İşletme
 • Mobil Teknolojileri
 • Diyaliz
 • Bitki Koruma
 • Podoloji
 • Biyokimya
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
 • Döküm
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Elektrik
 • Polimer Teknolojisi
 • Eczane Hizmetleri
 • Ortopedik Protez ve Ortez
 • Elektronik Teknolojisi
 • Tekstil Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
 • Elektromekanik Taşıyıcılar
 • Lastik ve Plastik Teknolojisi
 • Endüstriyel Cam ve Seramik
 • Evde Hasta Bakımı
 • Mekatronik
 • Elektrikli Cihaz Teknolojisi
 • Enerji Tesisleri İşletmeciliği
 • Fizyoterapi
 • Odyometri
 • Tekstil Teknolojisi
 • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
 • Geoteknik
 • Seramik, Cam ve Çinicilik
 • Elektronörofizyoloji
 • Gıda Teknolojisi
 • Giyim Üretim Teknolojisi
 • Mobilya ve Dekorasyon
 • Yapı Yalıtım Teknolojisi
 • Harita ve Kadastro
 • Kağıt Teknolojisi
 • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
 • İlk ve Acil Yardım
 • Gemi Makineleri İşletme
 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
 • Maden Teknolojisi
 • Kaynak Teknolojisi
 • Makine
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri
 • İnşaat Teknolojisi
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Seramik ve Cam
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 • Metalurji
 • İş Makineleri Operatörlüğü
 • Yapı Tesisat Teknolojisi
 • Otomotiv Teknolojisi
 • Şarap Üretim Teknolojisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimya Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Makinistlik
 • Makine, Resim ve Konstrüksiyon
 • Nükleer Tıp Teknikleri
 • Optisyenlik
 • Tahribatsız Muayene
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Sulama Teknolojisi
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Süt ve Besi Hayvancılığı
 • Tarım Makineleri
 • Sondaj Teknolojisi
 • Tekstil ve Halı Makineleri
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Uçak Teknolojisi
 • Üretimde Kalite Kontrol
 • Web Tasarımı ve Kodlama
 • Yat Kaptanlığı
 • Radyo ve Televizyon Teknolojisi
 • Yapı Denetimi
 • Yağ Endüstrisi
 • Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
 • Oto Boya ve Karoseri
   

Sayısal Bölüm Meslekleri Nelerdir?

Sayısal bölümleri ve meslekleri, birbiriyle uyum içinde olarak sektöre birçok kişi kazandırmaktadır. Sayısal bölümlerinden mezun olan kişiler birçok meslek dalında iş hayatına atılmaktadır. Bu sayısal bölümü meslekleri gruplarını şöyle sıralayabiliriz:

 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Doktorluk
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Pilotluk
 • Fizik Öğretmenliği
 • Veterinerlik
 • Aktüerlik
 • Mühendislik
 • Bilgisayar Bilimleri Uzmanlığı
 • Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Eczacılık
 • Kimya Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzmanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
 • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Uzmanlığı
 • Kimyagerlik
 • Biyologluk
 • Zooteknilik
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Odyologluk
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi Uzmanı
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Beslenme ve Diyetetik Uzmanlığı
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanlığı
 • Biyokimyagerlik
 • Matematik Öğretmenliği
 • Şehir ve Bölge Planlamacılığı
 • Yazılım Geliştirme Uzmanlığı
   

Sayısal bölümleri ve meslekleri yukarıda verilen şekildedirler. Sayısal bölümleri kazanmak için özel fizik dersi ve özel kimya dersi almak isteyenler linkten öğretmen araştırması yapabilirler. 

Etiketler

Yazar

Banu H.

Yazarlık Eğitimi, İçerik Üretimi Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Okula Yardımcı Özel Ders, Eğitim Koçluğu,

Benzer Yazılar
Diş Hekimliği Taban Puanları - Diş Hekimliği Sıralaması

Diş Hekimliği Taban Puanları - Diş Hekimliği Sıralaması

2022 Diş hekimliği taban puanları ve sıralamaları açıklandı. En güncel diş hekimliği puanları ve sıralamalarını blogumuzda.

Biyoloji+Kimya= BİYOKİMYA

Biyoloji+Kimya= BİYOKİMYA

Biyokimya nedir? Türkiye de biyokimyanın gelişimini nasıl, gelecekte biyokimya bölümü öğrencilerini neler beklemektedir.

Mimarlık Taban Puanları - Mimarlık Sıralaması

Mimarlık Taban Puanları - Mimarlık Sıralaması

2022 Mimarlık taban puanları ve en güncel mimarlık sıralamaları blogumuzda. Mimarlık bölümüne dair merak ettiğiniz her şey burada..

Çocuklarda Dikkati Güçlendirmek İçin Ebeyenlerin Bilmesi Gerekenler

Çocuklarda Dikkati Güçlendirmek İçin Ebeyenlerin Bilmesi Gerekenler

Çocuklarda dikkati güçlendirmek için anne babaların bilmesi gerekenler. Dikkat güçlendirme için yapılması gerekenler.

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?
Özeldersalanı Logo
350+ kategoride 35.000+ öğretmen, hemen ders al! İlk dersin ücretsiz 😍
hemen ders al!
İlk dersin ücretsiz 😍
Öğretmen Bul