İyi Bir Yazı Nasıl Yazılır

İyi Bir Yazı Nasıl Yazılır
Okan Ö.
Teknoloji ve Eğitim
Mar 11, 2020
1482

İyi bir yazıya başlamanın temeli güçlü bir argüman üretmekten geçer. Peki, argümanı nasıl oluşturacağız? Bir makalede iyi bir argüman oluşturmak için birkaç şey yapmak gerekebilir.

Bunları kısaca şöyle özetleyebilirim:

1. Bir tez cümlesi geliştirin. Bu, amacı ve sonucu özetleyecektir. Makalenizin ana gövdesinde geliştireceğiniz argümanınızın temel taslağını oluşturacaktır.

2. Argümanınızdaki noktaları birleştirin. Makalenizin uzunluğuna bağlı olarak her bir parçasını ayrı bir paragraf veya bölümde ele alın. Ek olarak bunları mantıklı bir sırayla tartışın ve aralarında mümkün olan yerlerde bağlantılar belirleyin.

3. Kanıt ekleyin. Çalışma bu okuduğunuz akademik okumalar ile üzerine çalıştığınız eserden yapacağınız alıntıları içermelidir. Argümanınızı, yapacağınız bu alıntılarla desteklemezseniz ileri sürdüğünüz görüş sadece bir iddiadan ibaret kalacaktır.

4. Kuramsal olarak destek arayın. Argümanınıza, destekleyecek kuramsal bir bakış açısı gerekecektir. Öyle ki sizden önce ortaya konulan ve çalıştığınız konuyla ilgili argümanların mekanizmalarından da faydalanabilirsiniz.

5. Güçlü bir sonuç yaratın. Sadece makalenizi özetlemeyin, sunduğunuz kanıtların iddianızı nasıl desteklediğini ve her bir noktanın bir bütün olarak argümanınıza nasıl katkıda bulunduğunu belirtin.

Öğretmen - Öğrenci İlişkisi 

Bir zekanın başka bir zekaya tabi kılındığı yerde aptallaşma başlar. (Ranciére- Cahil Hoca)

Günümüzde değişen şartlar, biz öğretmenlerin de yöntemlerini değiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Amacımız öğrenciyi özgürleştirmek, yani onu kendi zekasını kullanmaya zorlamak olmalı, ancak o zaman bilmediği bir şeyi ona öğretebiliriz. “Özgürleştirmeden eğitmek öğrenciyi sadece aptallaştırmaktır çünkü”(Ranciére, a.g.e.).

Eski yöntem her şeyi öğrenmeyi(öğretmeyi) zorunlu kılarken bugün öğrenme, bilgiler arasında köprüler inşa ederek interdisipliner bağlar kurabilmekte gizlidir. İyi hocaların da sanırım sırrı budur: "Sorularıyla öğrencinin zekasına gizlice yol gösterirler. Zekayı geliştirecek ama tembelleştirmeyecek kadar gizlice"

Öğretmenin diğer bir sırrı da öğrenmekten geçer. Yani öğretmen, öğretmek için değil öğrenmek için sorar. Çünkü özgürleşmiş birisinin (bu örnekte öğretmenin) asıl kadir olduğu şey özgürleştirici olmaktır. Öğrencisine sadece somut (maddi) hedefler koyan bir öğretmen, hedefe ulaştığında öğrenmeyi bırakan bireyler yetiştirir. Bunun önlemi de öğretmenin de kendisini çok yönlü olarak yetiştirmesidir.

Türkçe & Edebiyat Öğretmeni - Okan Özkurt 

Yazıyı Paylaş
Yorumlar
0
Bir Cevap Yazın
E-Posta Adresiniz Yayınlanmayacaktır