Eğitim ve Toplumsal Kalkınma

Yazar: MUSTAFA Ö. | 21.04.2021 - 2 dakikalık okuma. Görüntülenme: 1337
Eğitim ve Toplumsal Kalkınma
T oplumsal kalkınma da eğitimin gücü nedir. Gelişen teknolojinin eğitim sürecindeki rolü nelerdir. Eğitimin kalitesini yükseltmek için neler yapılmalıdır.

Eğitim, bireyin istendik davranışlar edinebilme süreci olduğundan... Bireyin hayata dair, talep - beklentileri -ihtiyaçları - katkıları noktasında karşılıklı etkileşim çerçevesinde teknolojinin hayatın olmazsa olmazı kaçınılmazdır.

Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanılan gelişmeler, eğitimin kalitesini yükseltmek istendik davranışların kazanılması için, teknolojiyi önceliklemektedir. İnsanlık tarih boyunca zamandan ve emekten tasarruf yapmak için, teknolojiden hep yararlanmıştır. İnsanlık tarihini modernize eden teknolojinin günlük yaşamda, eğitimde, ekonomide, planlamada, sosyal yaşamda önceliği kaçınılmazdır.

Eğitim, toplumların kalkınmasında lokomatif görevindedir.

Kalkınma, refah, özgürlük, iletişim, barış sürecinde eğitim ve teknoloji bireyin ışığı olmuştur. Eğitim, insanlığın huzuru- barışı için önceliktir.

Teknolojinin Eğitim Sürecindeki Rolünü sıraladığımızda;

  1. Bilgiyi hızlı şekilde yayarız.
  2. Bireysel öğrenme ortamlarının hazırlanmasına yardımcı oluruz.
  3. Aktif öğrenmeyi gerçekleştiririz.
  4. Sorgulayan düşüncenin kazanılmasına yol açarız.
  5. Ortak çalışma ortamı sağlanır.
  6. Bireyler arası iletişimi geliştirir.
  7. Bilgi edinmede güdülenmeyi geliştirir.

Öğrenme sürecinde kullanılacak eğitim teknolojileri, öğretmen merkezli - araç - gereç ,yazı gereçleri, yazı tahtası, levhalar... Eğitim teknolojisi, elektronik ağ, telefon, radyo, TV, kaset, projektör, bilgisayar, internet, tepegöz, CD şeklinde... Eğitim sistemi, teknolojik şartlarla çok iç içe ilişki içerisindedir. Eğitimin, ekonomik - teknolojik ilke ve kurallarla paralellik içinde çalışması gerekir.

Eğitim, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte insangücüne ihtiyaç duyar, kendi yapısını ona göre düzenler. Eğitim hizmeti olabilmesi, üretim için, çeşitli üretim bileşenleri kullanılmaktadır.

Sıralarsak, emek(insangücü), sermaye, teşebbüs ve teknolojidir. İnsangücünün, sıraladığımız bileşenlerin önünde olduğu bir gerçektir. Eğitimde, insan kaynağı eğitim olgusunun gerçekleşmesi için, birincil faktördür, öğretmende merkezdedir. Eğitimde amaç, teknolojiden faydalanarak kar amacı gütmeden ülkenin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirebilmektir.

Eğitimsiz-teknolojiden uzak toplumlar, kaderine razı topluluklardır. Kalkınan toplumlar, eğitimde yeni ve nitelikli teknolojiyi takip edip kullananlardır. Eğitimde teknolojiyi, sosyal adalet ve fırsat eşitliği prensibinde kullanmalıyız.

Sınıf Öğretmeni - Mustafa Özdemirel 

Etiketler

Yazar

MUSTAFA Ö.

32 yıllık çok başarılı öğretmenlik.Samsun,İstanbul,Paris,Ankara tecrübeleri.Prensipli,şık,çevreci,sportmen,çocukları koşulsuz seven,genel kültürü çok iyi,empati kuran,hoşgörülü,...

Benzer Yazılar
Türkçe Eğitiminde Ne Kadar Teknoloji Kullanıyoruz?

Türkçe Eğitiminde Ne Kadar Teknoloji Kullanıyoruz?

Teknoloji, 2000'li yıllarla birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiği artık su götürmez bir gerçektir.

Her Öğretmenin Bilmesi Gereken Uygulamalar

Her Öğretmenin Bilmesi Gereken Uygulamalar

Eğitimde kullanılabilecek uygulamalar nelerdir. Eğitimin kalitesini artıracak olan öğretmenlerin eğitimde kullanabileceği eğitsel mobil ve web uygulamaları.

Google ve Meb Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitimi İçin El Ele Verdi

Google ve Meb Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitimi İçin El Ele Verdi

Milli eğitim bakanlığı ve Google Türkiye "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" dersi için iş birliği yaptı.

Kara Tahtada ‘Word’ Öğreten Öğretmene Microsoft’tan Bilgisayar Sözü

Kara Tahtada ‘Word’ Öğreten Öğretmene Microsoft’tan Bilgisayar Sözü

Geçtiğimiz günler de sosyal medyanın gündemine oturan kara tahtada word öğreten öğretmene bilgisayar sözü

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?
Özeldersalanı Logo
350+ kategoride 35.000+ öğretmen, hemen ders al! İlk dersin ücretsiz 😍
hemen ders al!
İlk dersin ücretsiz 😍
Öğretmen Bul