Yetenek S覺navlar覺 繹zel dersi veren 334 onaylanm覺 profil aras覺ndan size en uygun Yetenek S覺navlar覺 繹retmenini se癟in, talebinizi oluturun ve an覺nda derslere balay覺n!

En iyi Yetenek S覺navlar覺 繹retmeni bulun

Sizin i癟in 羹st k覺s覺mda listelediimiz Yetenek S覺navlar覺 繹zel dersleri veren 繹retmenlerin profillerini inceleyip, bir癟ok kritere g繹re (fiyat, yorum, tecr羹be, mezuniyet bilgisi vb . gibi) kar覺lat覺rma yap覺p en iyi eitmeni bulabilirsin.334 Yetenek S覺navlar覺 繹retmenine onayl覺 5 y覺ld覺zl覺 314 yorum geldi

Her b羹t癟eye uygun Yetenek S覺navlar覺 繹zel dersleri

Yetenek S覺navlar覺 繹zel ders fiyatlar覺 olarak ortalama: 512 TL'dir. B羹t癟enize en uygun 繹retmeni bulmak i癟in listemizi incelemeye balay覺n!

En ideal Yetenek S覺navlar覺 繹retmeni ile dersler balay覺n

Belirlediin 繹retmenlere talebini ilet veya genel ders talebi olutur ayn覺 g羹n i癟erisinde 繹retmenler g繹r羹 ve ihtiya癟lar覺n i癟in en ideal 繹retmenle derslere bala

Yetenek S覺navlar覺 Haz覺rl覺kta En Uygun retmenlerden zel Ders!

G羹zel sanatlar fak羹ltesinin 羹lkemizde ilk balang覺c覺 19. Y羹zy覺la dayan覺r. Bug羹n Mimar Sinan G羹zel Sanatlar niversitesi olarak faaliyette olan 羹niversitenin ilk ad覺 Sanayi-i Nefise Mektebidir. Sana-i Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey taraf覺ndan g羹zel sanatlar alan覺nda hizmet vermek amac覺yla kurulmutur. G羹zel Sanatlar yetenek s覺nav覺 繹rencilerin lise ve 羹niversitede g羹zel sanatlar b繹l羹mlerinden birini okumas覺 i癟in girmek zorunda olduklar覺 s覺navlard覺r.  

G羹zel sanatlar liselerine girmek isteyen adaylar liseye giri s覺nav覺ndan bir baraj puan覺 al覺r, bu baraj puan覺na ortaokul mezuniyet puan覺n覺n bir ortalamas覺 eklenir. Ortaya 癟覺kan puan ile g羹zel sanatlar liselerinden birine kay覺t yapt覺r覺l覺r. niversiteye nazaran daha kolay olan g羹zel sanat liselerinde bir癟ok b繹l羹m vard覺r ve 癟ounlukla resim, m羹zik ve tiyatro b繹l羹mleri tercih edilir.  niversitelerin g羹zel sanatlar fak羹ltelerine girmek i癟in bu s覺nav覺n 繹ncesinde girilmesi gereken 羹niversiteye giri s覺nav覺n覺n ilk aamas覺ndan belirli bir baraj puan al覺nmas覺 gerekir. Bu baraj puan覺 ise 羹niversiteden 羹niversiteye g繹re deimektedir. Baraj puan覺n覺 alan herkes mezun olduklar覺 lise t羹r羹 ne olursa olsun her fak羹ltenin g羹zel sanatlar yetenek s覺navlar覺na girmeye hak kazan覺r. niversiteler yetenek s覺navlar覺nda 繹ncelikle bir baraj s覺nav覺, ard覺ndan b繹l羹m s覺nav覺 yapmaktad覺r. B繹l羹m s覺nav覺 sizin g羹zel sanatlar fak羹ltesinde okumak istediiniz b繹l羹mler i癟in yap覺lan aama s覺nav覺d覺r. 

zel Ders Alan覺’nda yetenek s覺navlar覺n覺n hepsi i癟in dersler veren eitmenler bulunmaktad覺r. Hangi brantan yetenek s覺nav覺na girecekseniz o bran覺n eitmenleri ile iletiime ge癟ebilirsiniz. Ayr覺ca her bran i癟in ayr覺 ayr覺 bal覺klar halinde d羹zenlediimiz yetenek s覺navlar覺 ile ilgili detayl覺 bilgiye aa覺daki linklerden g繹z atabilirsiniz. 

M羹zik Yetenek S覺nav覺na Haz覺rl覺k

Resim Yetenek S覺nav覺na Haz覺rl覺k

Tiyatro Yetenek S覺nav覺na Haz覺rl覺k

Yetenek S覺nav覺na Haz覺rl覺k-zel Ders

Sitemizde bir癟ok deneyimli eitmen bulunmaktad覺r. Her biri sizin ge癟eceiniz s羹re癟lerden bizzat ge癟mi ve bir癟ok 繹renciye de rehberlik etmitir. Eer kafan覺z kar覺覺k ve hangi b繹l羹m羹 se癟mek istediinize karar vermekte zorlan覺yorsan覺z 繹retmenlerimiz size bu konuda en yard覺mc覺 olacak kiilerden olacakt覺r. Yetenek s覺nav覺na haz覺rl覺k s覺nav覺 ile ilgili deneyim ve bilgiye sahip bir eitimci size harika bir yol 癟izer ve sizi bir癟ok hatadan kurtar覺r.

Hangi bran覺n yetenek s覺nav覺na haz覺rlan覺yorsan覺z sitemizden bran覺n覺za y繹nelik ders veren eitmenlere ders talebi yollayabilirsiniz. Ya da ders talebinizi genel ders talebine d繹n羹t羹rebilirsiniz. rnein, “tiyatro yetenek s覺nav覺na haz覺rl覺k i癟in X ehrinde/semtinde 繹zel ders almak istiyorum, b羹t癟em saatlik 100 TL, tiyatro b繹l羹m羹 mezunu bir eitmenle 癟al覺mak isterim” gibi bir ders talebi oluturursan覺z talebinize uygun t羹m eitmenlerin size d繹n羹 yapmas覺n覺 salayabilirsiniz.  

Yetenek S覺nav覺na haz覺rl覺k 繹zel ders 羹cretleri hangi brantan ve hangi ehirde ders alaca覺n覺za bal覺 olarak deimektedir. rnein:

m羹zik yetenek s覺nav覺na haz覺rl覺k 繹zel ders 羹creti:  50-150 TL

resim yetenek s覺nav覺na haz覺rl覺k 繹zel ders 羹creti: 60-150 TL

tiyatro yetenek s覺nav覺na haz覺rl覺k 繹zel ders 羹creti: 30-150 TL

Yetenek S覺navlar覺 Haz覺rl覺k zel Ders Vermek 

Biliyoruz ki her y覺l binlerce yetenekli 繹renci kendi branlar覺nda yetenek s覺navlar覺na giriyor. Baz覺lar覺 bu s覺navlara 癟ok iyi haz覺rlan覺rken baz覺lar覺 yetersiz kal覺yor ve baar覺l覺 olam覺yor. Burada da i siz deerli 繹retmenlerimize d羹羹yor. zel dersler sayesinde bir癟ok 繹renci ile iletiime ge癟erek onlar覺 hakim olduunuz bran覺n yetenek s覺nav覺na haz覺rlay覺p istedii b繹l羹me yerlemesinde destek salamak isterseniz yapman覺z gereken 癟ok basit! Sitemize eitmen kategorisinden 羹ye olmak ve sizinle iletiime ge癟en ya da genel ders talebi oluturan 繹rencilere cevap vermek. Profilinizde kendinizden ne kadar bahsederseniz 繹rencilerin sizin hakk覺nda fikir oluturmas覺 da o kadar kolay olur. Bran覺n覺zla ilgili blog yaz覺lar覺 yazarak bilgi birikiminizden fayda salamak isteyen 繹rencilere ulaabilir ve pop羹lariteniz art覺rabilirsiniz.