2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı

Yazar: Banu H. | 30.07.2021 - 9 dakikalık okuma. - Güncellenme Tarihi : 07.05.2022 Görüntülenme: 164212
2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı
Yazar: Banu H. | 30.07.2021 - 9 dakikalık okuma. - Güncellenme Tarihi : 07.05.2022 Görüntülenme: 164212
2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı
E n güncel Ales konuları ve ales soru dağılımı sizlerle! Ales sınavına girecek adaylar, bu makalemiz sayesinde Ales'te başarı sizlerle.

Lisansüstü bölümlere yerleşim için gerekli olan ALES, ÖSYM tarafından yapılır. Sınav her yıl üç defa yapılır ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Araştırma görevlisi ya da araştırmacı olmak isteyen kişilerin, bu sınava giriş zorunluluğu bulunur. Yükseköğretim kurumlarında yapılan kurum içi atamalarında bu puan esas alınır. Ayrıca yurtdışına gönderilen araştırma görevlisi kadroları için de ALES puanı etkili olur. ALES konuları ve soru dağılımı sınava girecek öğrenciler tarafından bilinmelidir. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Detaylı Bilgi

Sınavın tam ismi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı olarak geçer. İlkbahar döneminde bir defa yapılan sınav, güz döneminde iki defa tam yapılır. Toplam üç kere yapılan sınava, tüm lisans mezunu öğrenciler girebilir. Yurtiçi lisans bölümlerinin dışında, yurtdışında okuyan ve denklik belgesi olanlar da bu sınava girebilir. 

ALES konuları ve soru dağılımı, sınava çalışan kişiler için yönlendirici olur. Adaylar sözel ve sayısal bölümlerden sınava girer ve teste tabi tutulur. Sınav dili Türkçedir. Sözel ve sayısal bölümdeki sorular, adaylara aynı kitapçık içinde sunulur. Adaylar cevaplarını optik bölüm üzerinde uygun olan alanlara işaretleyeceklerdir. 

Sınavda, sözel ve sayısal bölümlerin her ikisinden de 50’şer soru sorulacaktır. Adaylar alanlarına uygun olan bölümden daha fazla olmak kaydıyla her iki bölümden de soru çözümü yapabilir. Toplam soru çözüm sayısı ile adayın neti hesaplanır. Ağırlıklı puan, çözülen test bölümünün puanlandırma sistemine göre hesaplanır. 

Adayların sıralama ve sorun çözme gibi mantıksal becerileri, bu sınav için önceliği oluşturur. 

ALES Matematik Konularına Göre Soru Dağılımı 
 

ALES konuları ve soru dağılımı içinde sayısal bölüm de yer alır. Sayısal alandan giriş yapan adaylar, daha çok bu alandan soru çözümü yapmalıdır. Sınav puanları hesaplanırken daha çok bu alandan aldıkları puanlar geçerli olur. Yüksek lisans ve doktora için sayısal bölümleri tercih eden öğrenciler, bu alana ağırlık vermelidir. 

ALES; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünden oluşur. Tercih edilecek bölümün türüne göre, bu üç puan türünden biri ile hesaplama yapılır. 

ALES matematik konularının sıralaması şu şekilde yapılabilir:

Ales Matematik Konuları 
 

 • Temel Kavramlar ve Çözümleme 
   
 • Mutlak Değer 
   
 • Bölme ve Bölünebilme, Asal Çarpanlar 
   
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma 
     
 • Sıralama, Basit Eşitsizlikler 
   
 • Üslü Sayılar, Köklü Sayılar 
   
 • Yüzde- Kar- Zarar ve Faiz Problemleri 
   
 • Denklemler, Oran- Orantı 
   
 • Sayı ve Kesir Problemleri 
   
 • İşçi ve Havuz Problemleri 
   
 • Karışım Problemleri 
   
 • Kümeler ve İşlem
   
 • EBOB – EKOK, Rasyonel Sayılar 
   
 • Yaş Problemleri
   
 • Saymanın Temel İlkesi ve Mantık 
   

En güncel Ales Matematik Konuları yukarıdaki listemizde olduğu gibidir. Bu listeyi detaylı inceleyip çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. 


ALES Sayısal Mantık Konularına Göre Soru Dağılımı
 

ALES sayısal alandan sınava giren adayların, sayısal mantık sorularını çözmesi gerekir. Mantık soruları detaylı düşünme ve analiz yeteneklerini ölçer. Soruda verilen problemlerin ayrıntılı şekilde birbirleri ile ilişkilendirilmesi gerekir. Soru çözümleri için genellikle tablo yapma yönteminden faydalanılır.  ALES konuları ve soru dağılımı içinde yaklaşık 17 adet sayısal mantık sorusu bulunur. 

Yorumlama kabiliyetinin ön plana çıktığı bu sorular, kişilerin sayısal işlemleri kullanarak olayları anlamlandırmasını bekler. Grafik ve tablo yorumlamaları, bu tip sorularda ön plandadır. Sınavlarda en çok yanlış, genellikle sayısal mantık alanında yapılır. Bu nedenle, öğrenciler bu derse önyargılı bir şekilde yaklaşır. Bunun önlenebilmesi adına, sınav öncesinde soru çözümleri ile pratik yapılmalıdır. 

ALES sayısal mantık konulara göre soru dağılımı şu şekilde sıralanabilir:

 • Grafik okuma ve tablo yorumlama kısmından 2 ya da 3 soru 
   
 • Şekil yetenek ve sayı dizileri konusundan 3 ya da 4 soru 
   
 • Mantıksal muhakeme problemleri konusundan 8 ya da 10 soru 
   

Konulara göre soru dağılımı bazı yıllarda değişiklik gösterir. Genel olarak, soru dağılımı bu şekildedir. 
 

ALES Mantık Soruları Çözüm Taktikleri
 

ALES mantık sorularının belli çözüm taktikleri bulunur. ALES konuları ve soru dağılımı size bu noktada çalışırken yardımcı olacaktır. Öğrencilerin genellikle en çok zorlandığı ders olan mantık, farklı düşünce ve çözüm teknikleri ile kolaylıkla çözülebilir. Mantık soruları çözüm taktikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Mantık sorularının dikkatli bir şekilde incelenerek okunması gerekir. 
   
 • Hangi bilgilerin daha değerli olduğunun çözümleme yöntemi ile bulunması gerekir. Bu şekilde soru çözümleri daha hızlı yapılır. Soru metninde verilen bilgilerin analizinin iyi bir şekilde yapılması gerekir.
   
 • Verilen tüm bilgiler tablo haline getirilmelidir. Bu şekilde tüm verileri detaylı bir şekilde önünde bulabilirsiniz. 
   
 • Soru çözümlerinde detaylı veri analizlerinin ardından, cevaba ulaşabilirsiniz. 
   

ALES konuları ve soru dağılımı içinde, 14 ya da 15 soru mantık konuları içerisinden gelir. Sınava çalışırken, bahsi geçilen ders çalışma yöntemleri kullanılmalıdır. 
 

ALES Geometri Konulara Göre Soru Dağılımı 
 

Geometri şekilsel düşünme ve çözümlemenin ön planda olduğu konuları içinde barındırır. Geometri konuları soru çözümleri üzerinden çalışılırsa, öğrenciler daha başarılı olur. Bu aşamada konuları belirlemek ve ardından çalışma programı hazırlamak gerekir. 

Geometri soruları genellikle, formüller üzerinden çözülür. Formülleri ezberleme aşamasında, adayların formül yazılı kağıdı her zaman göz önünde tutması yararlı olur. Bu şekilde, daha hızlı soru çözümü yapılır. Soru çözümleri arttıkça, şekilleri hızlı bir göz açısıyla tarama becerisi de artar. 

ALES konuları ve soru dağılımı içinde 10 ya da 12 arasında geometri sorusu bulunur.

ALES Geometri Konuları
 

 • Dörtgenler, Çember ve Daire 
   
 • Üçgende Uzunluk ve Alan 
   
 • Doğruda Açılar
   
 • Üçgende Açılar 
   
 • Kenarortay ve Benzerlik 
   
 • Üçgende Açıortay 
   
 • Analitik Geometri 
   
 • Katı Cisimler 
   

Geometri soru çözümlerinde, sınava çalışma aşamasında fazlasıyla soru tipi görülmesi önemlidir. Konu anlatımlarına ek olarak, günlük belli sayıda soru çözümü yapılması gerekir. Ek olarak geometri nasıl çalışılır yazımızı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

ALES Sayısal Alanda Başarı 
 

ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki alandan oluşur. Özellikle sayısal ve eşit ağırlık bölümleri için tercih yapacak öğrencilerin, sayısal alana daha fazla ağırlık vermesi gerekir. ALES akademik yaşantıyı etkileyen en önemli adımlardan birisidir. Akademik yaşantıya adım atmak isteyen kişilerin, bu sınavdan iyi bir sonuç alması gerekir. 

ALES konuları ve soru dağılımı içindesayısal konular da yer alır. Sayısal bölüm; matematik, sayısal mantık ve geometri derslerinden oluşur. Sınava çalışma aşamasında, öğrenciler mevcut bilgilerini güncellemek adına, konu tekrarı yapmalıdır. Bu şekilde, eksikliklerini erkenden görüp tamamlayabilirler. 

Sayısal derslerde, konu çalışmanın yanında farklı soru tipleri görmek de önemlidir. Bu şekilde soru çözümleri hızlanır ve sınavda zamandan tasarruf edilebilir. Son aşamaya gelindiğinde ise haftalık belirli sayılarda deneme çözmek faydalı olabilir. 

ALES sayısal konulara çalışırken, uzman bir eğitmen ile ilerleyebileceğiniz gibi, kendi çalışma taktikleriniz ile de ilerleyebilirsiniz. İnternet üzerinden farklı konu ve kaynaklara ulaşmak günümüzde oldukça kolaydır. 

ALES Sözel Alan Testi
 

ALES, akademik alanda çalışma yapmak isteyen kişilerin eğitim hayatında büyük bir yere sahiptir. Adaylar, girmek istedikleri bölümlere uygun şekilde, sınav esnasında alanlarında soru çözümü yapar. ALES konuları ve soru dağılımı içinde sözel alan soruları daha çok bölümü sözel olan kişiler çözer. 

ALES Türkçe soruları dikkat gerektiren ve düşünce odaklı sorulardır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekir. Sınav esnasında soruların özenli bir şekilde okunması önem taşır. ALES Türkçe konularına göre soru dağılımı şu şekilde sıralanabilir:
 

Ales Türkçe Konuları
 

 • Sözcükte Anlam konusundan 2 soru;
   
 • Cümlede Anlam konusundan 3 ya da 4 soru 
   
 • Anlatım Bozuklukları 
   
 • Anlatım Biçimleri 
   
 • Paragraf konularından 35 ya da 40 soru 
   
 • Sözel Mantık alanından 8 soru
   

En güncel Ales Türkçe Konuları yukarıdaki listemizde olduğu gibidir. Bu listemizi detaylı olarak inceleyip çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. 

ALES Sözel Çalışma Taktikleri 


ALES sınavına sözel alandan girecek öğrencilerin, sözel alanda oldukça başarılı olmaları gerekir. Bunun için konu tekrarının yanında, sıklıkla soru çözümü yapılmalıdır. Özellikle paragraf sorularında hızlı olunması önem taşır. Bunun için soru çözümlerinin belirli aralıklarla yapılması önem taşır. 70 puanın üzerinde puan almak isteyen sözel bölümü adayları, sayısal alanda da belirli soru çözümü yapmalıdır. 

İpucu: Paragraf soruları nasıl çözülür? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

ALES sınavına hazırlanırken, öncelikle Türkçe konu eksikleri giderilmelidir. Ardından, soru çözümleri içeren test kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde incelemelidirler. Yüz yüze ya da online ders vasıtasıyla eğitim kaynaklarının desteklenmesi de sınavda öğrencileri bir adım öne taşır. 

ÖSYM tarafından hazırlanan detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: Ales Hakkında Detaylı Bilgi

Etiketler

Yazar

Banu H.

Yazarlık Eğitimi, İçerik Üretimi Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Okula Yardımcı Özel Ders, Eğitim Koçluğu,

Benzer Yazılar
2023 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

2023 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

TYT kimya konuları ve TYT kimya soru dağılımlarını sizler için hazırladık. Bu makalemizde TYT sınavında çıkacak kimya konuları ve geçmiş sınavlardaki kimya soru dağılımlarını ulaşabilirsiniz

2022 LGS Fen Konuları ve LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

2022 LGS Fen Konuları ve LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

En güncel, MEB verilerine göre LGS Fen konularını ve geçmiş yıllarda çıkan LGS fen bilimleri soru dağılımında blogumuzdan ulaşabilirsiniz.

2023 Kpss Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

2023 Kpss Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

En güncel Kpss Türkçe konuları ve Kpss Türkçe soru dağılımlarını sizler için hazırladık. Bu yazımız sayesinde Türkçe testinde 30'da 30 yapabilirsiniz.

2023 DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2023 DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

DGS matematik konuları ve 2023 DGS matematik soru dağılımlarını sizler için en ince ayrıntısına kadar hazırladık. Bu makalemiz sayesine matematikten 120'de 120 mümkün!

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?
Özeldersalanı Logo
350+ kategoride 35.000+ öğretmen, hemen ders al! İlk dersin ücretsiz 😍
hemen ders al!
İlk dersin ücretsiz 😍
Öğretmen Bul