21. Yüzyıl Becerileri ve Yabancı Dil Öğrenimi

21. Yüzyıl Becerileri ve Yabancı Dil Öğrenimi
Tekin Y.
Teknoloji ve Eğitim
Şub 27, 2019
1658

Günümüz teknolojileri ve eğitim faaliyetlerinin çeşitlilik kazanması, insanoğlunu bulunduğu toplum içinde hayatta kalma, statü kazanma ve nihayet geleceğini inşa etme noktasında farklı arayışlara yönlendirmektedir. Bu arayışlar içerisinde çağdaş eğitim hedeflerini de kapsayan 21. yüzyıl eğitim hedeflerinin öğrenenler tarafından gerçekleştirilebilmesi, öğrenenlere olduğu kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için vazgeçilmez olan ve eğitimin sacayağının diğer iki önemli ögesi olan veli ve eğitim idarecilerine de fayda sağlayacaktır.

Temel olarak 21. yüzyıl becerileri; öğrenme yenilenme becerileri, bilgi medya ve teknoloji becerileri ile yaşam ve meslek becerilerini kapsamaktadır. Daha özel de ise yaratıcılık ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözebilme, iletişim ve işbirliği yapabilme, bilgi ve medya okuryazarlığı ve girişimcilik ve öz yönelim gibi alt beceriler göze çarpmaktadır.

Bilginin ve bilmenin bir güç olduğu günümüzde bilgi sahibi bireylerin statü kazanma noktasında diğer bireylerden bir adım daha önde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Geçmişe göre bilgiye ulaşmanın bu denli kolay olduğu bir dönemde çocuklardan yetişkinlere herkes için doğru bilgiye ulaşılması da bir o kadar zorlaşmıştır. Tüm bu detaylar etraflıca düşünüldüğünde doğru bilginin daha da önemli bir hale geldiği, teknolojik ve sosyolojik gelişmelerden bağımsız düşünemeyeceğimiz yabancı dilin (İngilizce) öğrenilip meslek ve yaşam alanında efektif bir şekilde kullanılabilmesi tüm bireylere 21. yy becerilerini kolayca elde edebilmesi noktasında asla gözardı edilemeyecek kadar avantaj sağlamaktadır.

Ülkemiz açısından İngilizce yeterlilik endeksi incelendiğinde sıralamamız değerlendirmeye alınan 88 dünya ülkesi arasında 73, değerlendirmeye alınan 32 Avrupa ülkesi arasında ise 31' dir. Toplumun her kademesinin yabancı dil eğitimine bu denli önem vermesine karşın istenilen hedeflere varılamaması bireysel ve odaksal bir şekilde özel eğitimlere olan ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve özellikle de özel ders eğitimlerinin öğrenenlerin başarılarına olan olumlu etkileri göze alındığında ingilizce özel ders eğitimlerini gereklilik haline gelmiştir.

Yazıyı Paylaş
Yorumlar
0
Bir Cevap Yazın
E-Posta Adresiniz Yayınlanmayacaktır