Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı Nedir?

Yazar: Gülsüm Ş. | 21.04.2021 - 2 dakikalık okuma. Görüntülenme: 10505
Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı Nedir?
Y apılandırmacı Eğitim Anlayışı Nedir? Eğitimde yapılandırıcı yaklaşım ilkeleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

Gelişen teknoloji ve 21.yy becerileri ışığında 2005 tarihinde ülkemizin eğitim anlayışında köklü bir değişime gittiği noktada benimsediği eğitim anlayışı "yapılandırmacı (oluşturmacılık) eğitim anlayışı" olmuştur. Bu değişiklik ile geleneksel eğitim anlayışı yerini çağdaş (modern) eğitim anlayışına bırakmıştır.  Bu kuram, Piaget'in zihinsel gelişim tanımının üzerine kurulmuştur. Ezber bilgiler, öğretmen merkezli dersler, pasif öğrenciler, öğretmen merkezli disiplin modelleri, yakınsak düşünme, daimici ve esasici eğitim felsefeleri ortadan kalkmış ve bunların yerini öznel bilgiler, öğrenci ve etkinlik merkezli dersler, aktif öğrenciler, ıraksak düşünme, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefeleri almıştır.

 Artık dersler, öğretmenin ihtiyaçlarına göre değil, öğrencinin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek ve bilgiyi öğrencinin yeniden keşfetmesi sağlanacaktır. Dersler artık hem öğrenci merkezli hem de etkinlik merkezli olarak tasarlanmaktadır. Öğretmenin ezbere sunduğu nesnel bilgilerden vazgeçilip yerine çocuğun kendisinin keşfettiği öznel bilgi konmuştur. Bu kuramın özü çocuğun bilgiyi yaparak- yaşayarak keşfetmesi, uyumsaması ve anlamasıdır. Çocuk bilgiye ulaşırken ön bilgilerinden, yeni deneyimlerinden ve çevresinden aldığı duyumları kullanmaktadır. Öğretmenin, görevini yaparken yansıtıcı düşünmesi gerekir. Yani öğretmen dersi nasıl daha etkin işleyebileceğini, hangi öğretim yöntem-tekniklerini ve hangi teknolojik eğitim araçlarını kullanabileceğini sorgulayarak kendini geliştirme yolunda olmalıdır. Öğretmen pasif bir rolde olmayıp, öğrencinin öğrenmesini destekler nitelikte ona çeşitli yolları, araç gereçleri gösteren, bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda çocuğa doğru kaynakları sunan aktif bir rol benimsemelidir.

Dersler tümdengelim yöntemine uygun olarak işlenmektedir, çünkü bilgiler temel kavramlar etrafında kümelenir. Yapılandırmacı kuramda işbirliği çok önemlidir. Çocuklar bilgiyi öğrenirken birbirlerinden yardım alabilirler. Yapılandırmacı kuram, değerlendirme sürecinin bir parçası değil, temelidir. Çocuğun sadece sonuç kısmında elde ettiği verilere bakmayan, sürecin her aşamasında gösterdiği performansı dikkate alan bir değerlendirme vardır. Hem süreç hem de sonuç değerlendirmesi kullanılır. Bunun yanında öğrenciler de birbirlerini veya kendilerini değerlendirebilirler. Değerlendirme öznel olmalıdır. Bu anlayışın uygulanmasında 3E- 5E-7E gibi farklı modeller vardır. Bu modellerin ortak noktası aşamalı bir şekilde öğrenciye bilgiyi keşfettirmektir. Bu aşamalar giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme olarak sıralanabilir. Yapılandırmacı (oluşturmacılık) anlayış yine kendi içinde bilişsel yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık ve radikal yapılandırmacılık olarak farklı alt başlıklara ayrılsa da temelinde yukarıda bahsedilen özellikler bulunmaktadır.

Kısaca, bu değişiklik sayesinde pozitivizm anlayışının terk edilip yerine postmodernizm anlayışının geldiğini söyleyebiliriz.

Etiketler

Yazar

Gülsüm Ş.

Şu anda Tokat'ta bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Dersleri kendi evimde veriyorum. 

Benzer Yazılar
Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?