Uzman Öğretmenlik Başvuru Sözleşmesi

U zman Öğretmenlik Başvuru Sözleşmesi

Uzman Öğretmenlik Sözleşmesi

1- Profil oluşturma ve üyelik şartları

- Ozeldersalani.com sözleşme çerçevesinde Hizmet Veren (özel ders veren üye) profilini üyelerin kendilerinin paylaştığı bilgilere göre sitede yayınlayan ve Hizmet Alan (ders talep eden) kullanıcıların taleplerini üyelere ulaştırma hizmeti sağlayan bir ilan platformudur. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Ozeldersalani.com Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ödeme işlemlerinin gerçekleşmesine aracılık hizmeti sağlar.

-   Ozeldersalani.com  online akademi sisteminde ders veren olarak uzman öğretmen olmak isteyen eğitmenler Ozeldersalani.com/kayit-ol linki üzerinden “Özel Ders Vermek İstiyorum” seçeneği ile başvuru yapmak zorundadır. Bu başvurular Ozeldersalani.com yönetim onayına düşer. Onay aşamasından geçen eğitmenlerin profilleri ücretsiz bir şekilde onaylanır.

- Üyelik şifresinin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Ozeldersalani.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

- Ozeldersalani.com sitede profil oluşturan üyelerin MEB tarafından tanımlanan “Öğretmen” tanımı gereğince profillerinin bu tanıma uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Üyelerin kendi beyanları ve kabulleri ile kendilerini öğretmen olarak tanımlaması kendi sorumlulukları altındadır. Başvuru yapan eğitmenler, vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru olduğunu teyit ve kabul etmiş demektir. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Ozeldersalani.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

- Ozeldersalani. com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Ozeldersalani.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

- Ozeldersalani.com ders veren eğitimcilerle,hizmet almak isteyen kişileri bir araya getiren bir yazılım şirketidir. 5580 kanun numaralı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri yapan veya eğitim öğretim faaliyetlerine aracılık hizmeti veren bir KURUM değildir. Kanunda belirtilen KURUM tanımlamalarının hiçbirisine girmez. Ozeldersalani.com  Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bir hizmet sağlayıcı bir platformdur.

- Ozeldersalani.com online akademi - uzman öğretmenlik modülü kapsamında ders veren kullanıcılardan ücret talep etmez. Gelirini hizmet almak isteyen (ders almak isteyen) öğrencilerden sağlar. Verdiği hizmete karşılık alınan ücretlere fatura düzenler ve vergisini öder. Ders Veren Üyeler yasal olarak serbest meslek mensubu sayılır ve serbest meslek makbuzu düzenleyip kazanç defteri tutmakla mükelleftir. Ozeldersalani.com üyelerinin verdikleri hizmetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerden doğacak kazançlarının vergi beyanlarını takip etmez ve sorumluluk kabul etmez. Ders veren eğitmenlerin ödemesi Ozeldersalani.com tarafından yapılır. Ozeldersalani.com eğitmenlerine ödediği her ücret için almış olduğu hizmete karşılık makbuz kesmektedir. Eğitmenler diledikleri zaman bu makbuzları Ozeldersalani.com sitesinden isteyebilir.

- Ozeldersalani.com çalışma yapacağıı eğitmenler ile şartlarını detaylı olarak online görüşme şeklinde açıklar. Bu şartları kabul edip, sözleşme imzalayan eğitmenlerle çalışma yapar.  Ozeldersalani.com sözleşme imzalamayan eğitmenlerle çalışma yürütmez ve bu eğitmenlerin profillerini kalıcı olarak silme yetkisine sahiptir.

- Ders talep eden, anlaştığı üye ile kendi anlaştığı şartlar altında çalışır. Hizmet alımı esnasında doğabilecek güvenlik vb. sorunlardan site yönetimi sorumlu değildir. Ders talep eden kendi güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Ozeldersalani.com referanslı üyeler dahil hiçbir üyeye kefil olmaz ve sorumluluk kabul etmez. Sadece referanslı üyeler  hakkında teslim eden belgeler ile alakalı ders talep edene bilgi paylaşımı yapabilir ve belgelerin doğruluğu hakkında bilgi paylaşımı yapabilir.

- Ozeldersalani.com üzerinde ders veren üye profili oluşturmak için istenen bilgiler teyit edilmez, üye tarafından girilen bilgiler doğru kabul edilir. Ders veren üyenin özel ders vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu Ozeldersalani.com kontrol etmez. Sadece referanslı - uzman üye olmak isteyen ders verenlerin site yönetimi ile paylaştığı öğrenci belgesi, diploma ve referanslı üye başvuru formu gibi belgelerin teyiti ve onayı site yönetimi tarafından yapılır. Yapılan işlem sadece belgelerin gerçekliğini kontrol ve üye ile yapılan yüz yüze-online görüşme neticesinde referanslı üye şartların yerine getirilmesi işlemidir. Bu görüşmede ders vermek isteyen eğitmenlerden, eğitim belgeleri ve ders içerik dökümantasyonları talep edilir ve kontrolü sağlanır. Aynı zamanda ders veren eğitmenin kısa bir ders anlatımı talep edilir. Bu sayede kişinin Ozeldersalani.com referanslı eğitmenliği kontrol edilip onay sürecine geçilir. İbraz edilen belgelerdeki sahtecilik ve yanlış referans vb. durumlardan Ozeldersalani.com sorumlu değildir. Uzman üyelere yönlendirilen kullanıcılar ile elde edilen ticari kazancın vergisel boyutundan Ozeldersalani.com sorumlu değildir. Hizmet alanların,hizmet veren üyelere yapmış oldukları ödemeler Ozeldersalani.com aracılığı ile gerçekleşir, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Ozeldersalani.com’dan talep edilebilir. Ozeldersalani.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin Hizmet Veren Üye’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

- Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne  göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan ozeldersalani.com; 17.03.2023 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir. Ozeldersalani.com bir yazılım şirketidir. Özel Ders Alanı Yazılım LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

- Ozeldersalani.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini eğer referanslı-uzman üye değilse tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Sadece referanslı-uzman üyelerin site yönetiminde bulunan bilgileri dahilinde hizmet alanlara referanslı-uzman üye adına (danışmanlık hizmeti olarak) tavsiyelerde bulunulabilir. Bu tavsiyelerin hizmet alan açısından bir bağlayıcılığı yoktur, kendi özgür irade ve tercihleri doğrultusunda istedikleri hizmet sağlayan üyeye yönlendirilme hakları vardır. Söz konusu durum, Ozeldersalani.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

- Hizmet Alan ( ders talep eden) bilgileri Ozeldersalani.com tarafından ilgili Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması adına paylaşılmaktadır. Talebin paylaşılması özel ders hizmetinin gerçekleşmesi anlamına gelmez. Hizmet alan eğer formda belirtmemişse ilgili talebini farklı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına izin vermiş olur. Hizmet veren üyelerin bilgileri kendileri profillerinde belirtmediler ise hizmet talep edenlerle paylaşılmaz. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Ozeldersalani.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Sadece referanslı-uzman üyelere hizmet talep edenlere kolay ve hızlı ulaşabilmeleri ve verimli çalışma yapabilmeleri adına yazılım hizmeti sağlanmaktadır.

- Kullanıcılar veya üyeler birbiriyle ya da Ozeldersalani.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 

 

2- Ders Verme Şartları

 

- Ozeldersalani com ders almak isteyen kişilere alternatif eğitmenler sunar ve ders paketleri oluşturur. Ders almak isteyen kişiler, eğitmen seçimlerini kendileri yapar. Ozeldersalani.com ve ders almak isteyen kişiler yaşanan herhangi bir olumsuz durumda ders veren eğitmeni 1 defaya mahsus değiştirme hakkına sahiptir. Ders almak isteyen kişilere uygun eğitmen bulunamaması halinde Ozeldersalani.com ders almak isteyen kişilere, ödeme yaptıkları paketi (kalan ders ücretini) iade eder.

- Ozeldersalani.com kendi oluşturmuş olduğu ders paketlerininden yapılan satışlardan doğan gelir için faturasını keser ve vergisini öder. Ders veren eğitmenin ödemesini kendi hizmet bedelini kestikten sonra, öğretmen ders yaptıkça ödemesini sağlar. Düzenli planlama yapmayan, ders raporlarını tamamlamayan eğitmenler yapmış oldukları derslerin ödemesini alamazlar.Ozeldersalani.com  ders veren eğitmenler ve ders alan kişiler için yazılım ders takip yazılımı geliştirmiştir. Ders veren eğitmenler tüm süreci bu yazılımdan takip eder, planlama ve raporlama yapar. Her dersten sonra dersin yapıldığını bu yazılımdan bilgilendirir ve öğrenciden onay alınması halinde ders işlendi olarak yazılıma bu ders yansır. Eğitmenin hakettiği hizmet bedelleri aylık olarak toplanır ve eğitmenler kendi isimlerine ait olan IBAN bilgilerini paylaşarak  ödemelerini Ozeldersalani.com sitesinden aylık olarak hesaplarına alırlar.

- Hizmet Alanlar, hizmet veren üye ile aralarında anlaştıkları ücreti Ozeldersalani.com kontrolü dışında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyemez. Site olarak hizmet verenin hizmet alanlardan ödeme alması için oluşturulan bir ödeme sistemi yoktur. Ders veren eğitmen, ders alan kişilerden ödeme talep edemez ve alamaz. Ozeldersalani.com çalışma yaptığı uzman öğretmene yönlendirme sağladığı öğrencilerle sonradan bağımsız bir şekilde ders verdiğini, hizmet alandan ödeme talep ettiğini ve ozeldersalani.com'u aracı kurum olmaktan çıkarmaya çalıştığını tespit ederse, ilgili öğretmene tazminat davası açma hakkı doğar ve eğitmene ödediği tüm ödemeleri ve süreç masraflarını talep etme hakkını elinde tutar.

- Ozeldersalani.com, Ders Taleplerini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde ders veren üyeye iletir. Ancak Ders Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Ozeldersalani.com’a aittir. Derslerin tüm sürecinin sorumluluğu ise ders veren eğitmene aittir. Her ders 60 dakikadır. (Molalar ders sürelerine dahil değildir.) Ders veren uzman eğitmenler, her hafta başlangıcında ders programlarını Ozeldersalani.com’a iletmekle yükümlüdür. Eğitmenler her hafta başında programlarını, müsait oldukları ders saatlerini Ozeldersalani.com sitesinde bulunan profillerine girerek Ozeldersalani.com yönetimine bilgi vermekle yükümlüdür. Yapacağı tüm derslerin planlamasını ise yine profillerinde bulunan Uzman Öğretmenlik Süreci yazılım kısmından yaparlar. Dersleri olumlu bir şekilde yapan eğitmenler, kaç dk ders yaptıklarını ve dersle alakalı gözlemlerini, raporlarını yazarak sisteme girerler. Planlamış olduğu halde yapılmayan dersleri ise iptal gerekçesiyle birlikte sisteme girer. Ozeldersalani.com, haftada min. 10 saatlik bir çalışma yapabilecek şekilde programlama yapabilecek eğitmenlerle çalışma yürütür. Eğitmen, derse başladığı öğrencilerle ders paketleri bitmeden uzman öğretmenlikten çıkamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılır.Ozeldersalani.com ders veren üyeleri, her dersin akabinde ders alan kişilere Ozeldersalani.com danışmanları huzurunda dersle alakalı raporlama yapmakla yükümlüdürler. Ders veren eğitmenler, raporlama yapmadıkları dersin ödemesini almayacağını kabul eder.Ders veren eğitmenler, derslere devam edemeyeceği durumda gerekli belgeleri ibraz etmek ve minimum 15 gün önceden bilgi vermek zorundadır. Bilgi verilmeden ders yapılmaması durumunda Ozeldersalanı.comi geriye dönük yaptığı ödemeleri talep etme hakkını elinde tutar. Ders veren eğitmenler, demo/normal derslerine bilgisayar veya tablet üzerinden  girmeleri ve hazırlıklı şekilde katılmaları gereklidir.

- Ozeldersalani.com referanslı-uzman üyeler adına hizmet verdikleri kullanıcıları arayabilir ve diğer kullanıcılara karar vermelerinde yardımcı olması adına memnuniyet sorgulaması yapabilir.Bu sorgulama referanslı üyelerin bilgisi ve istekleri doğrultusunda yapılan ek bir hizmettir ve alınan hizmet bedelinin içerisinde olacaktır. Bu bedel eğitmene yansıtılmaz. Hizmet alan kişilerin ödediği ödeme içerisinde yer alır.

- Ozeldersalani.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. Teyit amaçlı ders almak isteyen kişilerle telefon görüşmesi yapılır, hizmet alan kişilerin profil oluştururken beyan ettikleri bilgilerin teyiti alınır, hizmet veren eğitmenlere bu bilgiler çerçevesinde yönlendirmeler yapılır.

--Ders veren eğitmenler, Ozeldersalani.com sayesinde başladığı öğrencilerin,yeni alacağı ders paketlerinde ücret artışı talebinde bulunamaz. Ücret artışı miktarlarını Ozeldersalani.com belirler ve ders veren eğitmenlere bilgi vermek durumundadır. Ders veren eğitmenlerin,ders saat ücretleri minimum 6 ay ve en az 5 öğrenci ile çalıştıktan sonra revize edilir. Her revize Ozeldersalani.com'un uygun gördüğü koşullarla ilerler.Ozeldersalanı satış ücretlerini belirlemede bağımsızdır. Yapılan revize, gelecek yeni öğrencilerinde başlar ve var olan dersleri bir önce ki dönem fiyatından devam eder. Ders veren eğitmenler, demo /normal dersler için zoom,google meet,teams gibi uygulamaları edinmek,dökümantasyonlarını,ekipmanlarını  hazır bulundurmak zorundadır. Ozeldersalani.com ders verenlere, ders yapacakları platformu zorunlu ve şart tutmaz. Her eğitmen istediği altyapıyı kullanabilir.

3- Özel Şartlar

- Ozeldersalani.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Ozeldersalani.com’a üyelik ücreti ödeyen ders verenlerin ücret iadeleri seçmiş oldukları paketin kullanım miktarlarına orantılı olarak talepleri doğrultusunda yapılabilir. Üyeler farklı bir talepte bulanamazlar. Ozeldersalani.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

- Ozeldersalani.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.Ozeldersalani.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@Ozeldersalani.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

- Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Ozeldersalani.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Ozeldersalani.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Ozeldersalani.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.Ozeldersalani.com üye bilgilerini ve site özgün verilerini koruma amaçlı tedbirleri almaktadır. Ancak veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

- Ozeldersalani.com’a kullanıcılar veya üyeler tarafından yapılan yorum ve eleştirilerin telif hakları Ozeldersalani.com’a aittir. Ozeldersalani.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını site içerisinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlamayabilir. Ozeldersalani.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Ozeldersalani.com, üyeler veya kullanıcılar tarafından siteye eklenen yasadışı veya yasak olacak türden içeriği sormadan ve izin almadan kaldırma ve söz konusu içeriklerin isteye girişini yapanların üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

- Ozeldersalani.com sisteminde kayıtlı her türlü bilgi teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az bir (1) yıl boyunca saklanır. Üyeler ve kullanıcılar arasındaki uyuşmazlık yasal mercilere iletilmesi durumunda Ozeldersalani.com yetkili mercilerin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler istenmesi durumunda paylaşılır ve taraflar da sözleşme gereği bunu kabul etmiş olurlar.

- Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği, Kullanıcılara ve Üyelere Ozeldersalani.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Sözleşmeyi kabul etmeyen üyeler ve kullanıcılar sitedeki verilerini info@Ozeldersalani.com adresine mail atarak silebilirler. Sitede verileri bulunmayan üyelerin site ile arasındaki bağlayıcılığı sonlanmış olur. Eski anlaştığı kullanıcılar için sözleşme şartları aynen geçerlidir. Kullanıcılar siteyi kullanarak sözleşme ile bir veya birkaç seferliğine muhatap olmuş sayılırlar. Farklı bir talepte bulunmayarak sözleşme ile ilgili şartlardan muaf olurlar. Kullanıcıların geçmiş talepleri sözleşme kapsamındadır, sonradan feshedilemez.İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bu anlaşmayı kabul etmeniz halinde bu belge, siz (ders veren eğitmen) ve Özel Ders Alanı Yazılım LTD. Şti. arasında bağlayıcı bir sözleşme haline gelir. Ozeldersalani.com tarafından oluşturulmuş olan bu sözleşmeyi okudum ve anladım. Sözleşme maddelerini kabul ediyorum.