Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Önemi

Yazar: Samet Oğuz Ş. | 28.06.2022 - 4 dakikalık okuma. Görüntülenme: 416
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Önemi
D eğerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar.

Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Titus’a göre değer, “bir değere sahip olan veya değerli olan olumlu özelliklerdir”. Örneğin, iyilik ve güzellik bir değer iken kötülük ve çirkinlik ise, kötü değerlerdir.

Değerler, düzenli bir toplumsal yapının oluşturulması ve bu yapının nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Aktan’a göre, ahlaki değerler olmadan sadece yazılı hukuk kuralları ile insanların belli bir düzen içinde yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle her toplum kendi geleceğini teslim edeceği çocuklarına iyi bir eğitim vermek durumundadır. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanır. 

Eğitim sistemlerinin genel amacı, iyi ve doğru sayılan değerleri bireylere aktarmaktır. İlköğretim çağındaki çocuklar zamanının büyük bir kısmını okulda ve evinde geçirmektedir. Bu nedenle değerlerin kazanılmasında okulun olduğu kadar ailenin de etkisi vardır. Bunların yanında çocuğun zaman geçirdiği arkadaş ortamı, medya ve oynadığı oyunlarda değerlerin kazanılması açısından yardımcı olabilir. 

Adanır’a göre, küçük yaşlardaki çocuklar, ahlakı anlayabilecek zihinsel yeterliğe sahip değildir. Fakat okul yaşantısı içinde değerler oluşturulmadığı zaman, sonraki dönemlerde bunun edinilmesi daha zordur. Bu yüzden okul çağındaki çocuklar için ahlak eğitimi önemli sayılabilecek bir dönemdir.

Ülkemizde üçüncü sınıfa kadar okutulan Hayat Bilgisi dersi ve daha sonrasında devam eden Sosyal Bilgiler dersi öğrencilere, hayatları boyunca kullanacakları bilgi ve becerilerin öğretilmesinde önemli bir yer tutar. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı ise çocuğu topluma hazırlamak, onu iyi ve sorumlu bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmanın yolu ise, çocuğun hem yetiştirme sürecinde hem de Sosyal Bilgiler dersi kapsamında birtakım değerlerin kazanılmasından geçer.

Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilerin geçmişi öğrenmesi, geçmiş ve gelecekle gurur duyması, sorumluluk alması, uygun davranışlar sergilemesi ve otoriteye bağlı olması ön plana çıkmaktadır. Sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğretiminde ise öğrenciler, insan davranışlarını ve vatandaşlığını, sosyal bilimlerin temel ilke ve kavramlarını inceleyerek öğrenirler. Son olarak yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler öğretiminde öğrenciyi kişisel olarak etkileyen konular ve sorunlar ele alınır. Öğrenciler tarafından belirlenen sorunların çözümünde araştırma, problem çözme, analiz etme ve karar verme becerilerinin gelişmesi beklenir.

Bu yaklaşımları ve açıklamalarını göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki, sosyal bilgiler dersi öğrencilere sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik, bilimsellik, çalışkanlık ve bağımsızlık değerlerinin öğretiminde önemli bir yer tutar.

Parker’a göre, çocuklar toplumda benimsenen değerler doğrultusunda yetiştirileceklerse, eylem veya davranışlarına bunlar yansıtılmalıdır. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere hem bu değerleri benimsetme hem de bunları eyleme dökme fırsatı sunabiliriz.

Tarih veya ülkenin gelişimi ile ilgili konular, öğrencilerin ülkelerinin geçmişini bilmesine, atalarının davranışlarının öğrenmesinde olanaklar sağlar. Bireylerin yaşamları hakkındaki biyografiler, onlara bu konuda çaba harcamaları konusunda esin kaynağı olur. Yine farklı toplumlarla ilgili konular, değerler arasındaki farkı görme, farklılıklara saygı duyma bakımından önemlidir. Online Tarih dersleri sayfamızdan en iyi öğretmen araştırması yapabilirsiniz. 

Sosyal bilgiler dersinde verilen değerler eğitimi öğrencilere kişisel tutum, değer ve inançlarını açıklama fırsatı vermekle birlikte farklı tutum, değer ve inançlar hakkında da deneyim kazanmasına fırsat tanır. Bu şekilde öğrencilere tutum, inanç ve değerleri keşfetme ve analiz etmeleri konusunda yardımcı olur. Online sosyal bilimler dersleri sayfamızdan sizin için en ideal öğretmeni bulabilirsiniz. 

Tüm bunların yanında sınıf ortamında kolaylıkla özgürlük, eşitlik, bağımsızlık, sorumluluk, insana değer verme gibi bazı değerleri vurgulayabiliriz. Bunları yapmak için sosyal bilgiler dersine bile gerek duymadan, sınıfın içindeki yapıyla öğrencilere aktarabiliriz.

Kısacası hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi değerler eğitimi açısından çok önemlidir. Bu derslerin konuları öğrencilerin ihtiyacı olan değerleri öğrenmelerinde ve farklı toplumsal değerleri bilmeleri açısından önemlidir. Değerler eğitiminde; öğrencilerin düşüncelerini rahatça dile getirmesi ve eyleme dökmesi, tartışmalara katılması ve açık olması, derslerde yapılan çalışmalara katılması önemlidir. Bunun için sınıfta öğrencilerin rahat olacağı ve çekinmeden derslere katılacağı ortamı oluşturmak önem taşır. Online fen bilimleri dersleri linkten sizin için en uygun öğretmenlerimizi inceleyebilirsiniz. 

Etiketler

Yazar

Samet Oğuz Ş.

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?